KLIMAINITIATIV

SOSIAL BÆREKRAFT

For en god balanse i livet.

Vi streber etter å være en attraktiv arbeidsgiver, der sikkerhet og mulighet for kompetanseutvikling er i fokus. Arbeidsplassene våre må være fysisk, mentalt og sosialt sunne, der alle blir behandlet likt og har mulighet for trivsel både på og utenfor arbeidet.

Arbeidet mot en skadefri og helsefremmende arbeidsplass er viktig. Sunne og velstående ansatte presterer bedre og gir en vellykket virksomhet. Alle ansatte får muligheten til årlige treningspenger. Kongamek er en av de største arbeidsgiverne i kommunen og ønsker å bidra til at mange mennesker kan bo og jobbe i et sunt miljø.

KLIMAINITIATIV

BÆREKRAFTIG LEDERSKAP

Vi utvikler enkeltpersoner og selskaper. Les mer

KLIMAINITIATIV

BÆREKRAFTIG KUNDEFORDEL

Om verdien av å skape verdier. Les mer