KONGAMEK

PERSONVERNREGLER

Retningslinjer, gdpr, salgsbetingelser og sertifikat.

Personvern

Din personlige informasjon blir behandlet og lagret av oss (Kongamek AB) slik at vi kan oppfylle vårt engasjement, kontakte oss eller gi den informasjonen du etterspør. Personopplysningene som behandles er hovedsakelig det du gir direkte eller indirekte til oss når du kontakter oss.

Informasjonen vi samler inn og behandler er informasjon som navn, telefonnummer, e-post og adresseinformasjon. Du bestemmer selv om du vil sende inn informasjonen til oss. Dataene vil bare bli behandlet av oss, og i tilfeller hvor vi er avhengige av en annen part for å fullføre leveransen, vil de kunne behandle dem. Vi har til hensikt å behandle informasjonen så lenge du er kunde eller ønsker å få tilgang til informasjonen eller tilbudene våre.

Du har, i henhold til §26 i personopplysningsloven (1998: 204), gratis en gang per kalenderår, etter at en skriftlig søknad er sendt til oss, til å bli informert om hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvordan vi behandler dem. Du har også rett etter personopplysningsloven §28 til å be om korrigering av personopplysninger som vi behandler om deg. Du har også alltid rett til å trekke tilbake skriftlig samtykke skriftlig. Hvis du mener at dine personopplysninger er behandlet feil, har du muligheten til å inngi en klage til tilsynsmyndigheten (Datatilsynet).

 

Cookiepolicy

www.kongamek.se, som er vår offentlige webside,kan som ilikhet med mange andre nettsteder lagre eller hente informasjon i nettleseren din, vanligvis i form av informasjonskapsler. Denne informasjonen, som kan handle om deg, dine interesser eller din Internett-enhet (datamaskin, nettbrett eller mobil) brukes hovedsakelig for at nettstedet skal fungere som du forventer og for å gi deg en mer personlig opplevelse av nettet, samt for å huske dine tidligere valg.

 

Informasjonskapsler for ytelse

Disse informasjonskapslene hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet, slik at vi kan vurdere hvordan det fungerer og gjøre forbedringer. Vi kan for eksempel finne ut hvilke websider som er mest og minst populære ved hjelp av disse informasjonskapslene. De måler antall besøkende, hvor lang tid besøkende bruker på nettstedet og hvordan de finner det. Vi blir fortalt hva vi er gode på og hva vi kan gjøre bedre, og kan sikre at sidene blir lastet raskere og vises riktig. Vi bruker også pikselmerker for å jobbe med segmentert markedsføring. På denne måten kan vi sikre at du som bruker får tilgang til relevant informasjon fra oss.

All informasjon samlet inn av disse informasjonskapslene er anonym og ikke koblet til noen personlig informasjon om deg.

 

Velg bort informasjonskapsler

Dersom vår bruk av informasjonskapsler er problematisk for deg, kan du ta skritt for å forhindre at de blir brukt. Du kan også endre innstillingene i nettleseren din for å blokkere visse typer informasjonskapsler.

For mer informasjon om hvordan dette fungerer, søk i nettleserens hjelpinformasjon.

 

Bruk av digitalt materiale

Kongamek fotograferer og filmer ved spesielle arrangementer, som kundemøter og messer. Dette materialet kan brukes på selskapets hjemmeside og andre digitale medier for å markedsføre selskapet. I tilfelle du vises i bilder eller i filmer og ikke vil bli sett, har du rett til å innvende mot din tilstedeværelse. Hvis du ikke ønsker å vises i Kongameks informasjons- og markedsføringsmateriell, kan du kontakte oss. Alt materiale du vises i, blir deretter redigert, erstattet eller slettet.

 

Whistleblowing - rapportera en observation

Läs mer här >

Betingelser

  1. Disse bestemmelsene gjelder med mindre annet er avtalt mellom Kongamek AB og kunden.
  2. Skriftlige tilbud er bindende for Kongamek i 30 dager, og alle priser er eksklusiv merverdiavgift.
  3. Frakt, EUR-paller og emballasje belastes separat på fakturaen med mindre annet er avtalt.
  4. For retur av varer gjelder følgende: Bare returer hvor Kongamek har vært uaktsomme, for eksempel gjennom feilhåndtering eller produksjonsfeil, aksepteres uten ekstra kostnad for kjøperen. Alle andre returer returneres til kjøperfakturabeløpet (vareverdien) minus 20% og at kjøperen kan bære kostnader for frakt og emballasje. I tilfelle feilordrer som resulterer i retur, må disse rapporteres til Kongamek innen 5 virkedager. Kunden er forpliktet til å sjekke varene ved ankomst og merke skaden på kvitteringen de signerer. MERK! Retur må være i uskadet originalemballasje. Ved skade på produktet belastes kostnader for restaurering til opprinnelig stand.
  5. Betaling må skje innen 30 dager fra fakturadato. Renter på forsen betaling belastes med 18%. (De levererade varorna förblir Kongamek AB egendom tills full betalning har erhållits.)
  6. Kongamek forbeholder seg retten til å endre priser i tilfelle endringer i skatter, avgifter eller andre offentlige avgifter.
  7. Kongamek gir en 5-års garanti på standardprodukter for materialer og produksjonsfeil. Normal slitasje ved bruk av produktene dekkes ikke av garantien.
  8. Dersom Kongamek, gjennom sin leverandørs ansettelsesinnstilling, som streik, lockout, brann, krig eller lignende som Konga ikke har ansvar for, og forhindres i å oppfylle sine forpliktelser overfor kunden, er Kongamek ikke erstatningsansvarlig.

 

Virksomhetspolicy

Strategidokumentet for virksomheten gir grunnlag for utvikling på kort og lang sikt. Åpenhet i dette arbeidet er viktig, så vel som å sikre at strategiarbeidet blir fulgt opp.

Selskapets policy er å alltid forbedre alle prosesser i selskapet, for å kunne oppfylle kravene som interessentene våre stiller til våre produkter som vi utvikler, produserer, lagerfører og leverer. Det er viktig å opprettholde et høyt servicenivå (kvalitet og leveringstid). Våre samarbeidspartnere er derfor strategisk viktige, og selskapet har til hensikt å kontinuerlig utvikle våre leverandører og deres ytelse.

I produksjons-, konstruksjons- og utviklingsarbeid må selskapet gjennom kontinuerlig forbedring og forebyggende arbeid sørge for at virksomheten gir mindre og mindre belastning på det interne og eksterne miljøet. Vi vil blant annet jobbe for å forbedre vår materialutnyttelse og utforske muligheten for å bli mer strømeffektiv. Å beskytte miljøet er viktig, og produktene våre er i stor grad resirkulerbare.

Selskapet må overholde gjeldende lovverk for det interne og eksterne miljøet samt forpliktelser som er gjort.

Bedriften må ved å trene ansatte sikre at viljen styrkes for å påta seg sitt eget kvalitets-, miljø- og arbeidsmiljøansvar i det daglige arbeidet.

Ledergruppen er ansvarlig for at policyer og mål blir forstått, anvendt og vedlikeholdt på alle nivåer i selskapet.

Arbeid med miljøet - kvalitet - arbeidsmiljø og økonomi må gå hånd i hånd og føre til suksess for selskapet

 

Certificates

Certificate ISO 9001 & 14001 : 2015.pdf

FTI Anslutningsbevis 2019.pdf

REACH Declaration.pdf

Enkla Elbolaget Klimatdiplom 2018.pdf