SPONSING

VÅR MÅTE Å SKAPE SAMFUNNSNYTTE

Kongamek ønsker å ta samfunnsansvar og bidra til utviklingen av regionen. Det er viktig at våre barn og unge vokser opp i trygge og kreative omgivelser og derfor er denne gruppen en prioritet.