KLIMAINITIATIV

FJERNVARME

Vi har faset ut oppvarming med fossilt brensel.

Fossilt brensel er den største kilden til klimagassutslipp som igjen bidrar til klimaendringer. Hvilket ikke er bra. Derfor har vi faset ut oppvarmingen med fossile brensler på eiendommene våre. I dag varmes lokalene våre opp med den mer miljøvennlige alternative vannbårne fjernvarme i stedet.

KLIMAINITIATIV

KLIMASMART OPPVARMING

Overflødig varme og smarte systemer. Les mer

KLIMAINITIATIV

LADESTASJONER

Våre medarbeidere kjører miljøvennlig med hybridbiler. Les mer