KLIMAINITIATIV

KLIMASMART OPPVARMING

Overflødig varme og smarte systemer.

Overskuddsvarmen fra lakkeringsanlegget vårt blir overført til andre deler av eiendommen for oppvarming. Vi har også et system som delvis bruker kald luft utenfra for kjøling av serverrom, og dels drar fordel av overflødig varme fra oppvarming av kontorene. I tillegg kjøper vi alltid klimavennlig strøm som kommer fra sol, vind, vann og biodrivstoff.

KLIMAINITIATIV

FJERNVARME

Vi har faset ut oppvarming med fossilt brensel. Les mer

KLIMAINITIATIV

LED BELYSNING

Redusert energiforbruk med 57%. Les mer